ورود |عضويت چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399
  معرفی کلینیک

کلینیک گیاهپزشکی پویا

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

مدرک تحصیلی

رشته

سمت

عکس

1

زهرا حیدری  ورزنه

محمد

لیسانس

گیاهپزشکی

مدیر مسئول

2

محبوبه عبدالهی

مصطفی

لیسانس

گیاهپزشکی

کارشناس

3

مجتبی  حیدری ورزنه

محمد

دیپلم

زراعت

کارمند

 

کلینیک گیاه پزشکی پویا حدود چند سال است که در بخش بن رود (ورزنه) شروع به فعالیت نموده و فعالیت های چشم گیری داشته است. که برخی از فعالیت ها ی سال 1389 در ذیل به آن اشاره شده است:

الف – همکاری کلینیک با مرکز ترویج وخدمات  جهادکشاورزی ورزنه برای مبارزه با آفت سن در مزارع گندم وجو که در این راستا برگزاری کلاس برای شناسایی سن مادر و پوره آن و ایجاد مزرعه نمایشی برای شناخت کشاورزان با خسارت سن وکاهش عملکرد محصول گندم و جو

ب- ترقیب و تشویق کشاورزان جهت استفاده از کودهای ریز مغزی در مزارع گندم ، پنبه و یونجه با توجه به شوری آب و خشکسالی در منطقه

ج– برگزاری کلاس آ