ورود |عضويت يكشنبه 26 خرداد ماه 1398
  RSS اخبار آران و بیدگل با فرمت
  RSS اخبار اردستان با فرمت
  RSS اخبار برخوار با فرمت
  RSS اخبار بوئین و میاندشت با فرمت
  RSS اخبار تیران و کرون با فرمت
  RSS اخبار چادگان با فرمت
  RSS اخبار خمینی شهر با فرمت
  RSS اخبار خوانسار با فرمت

اندازه گيري فشار خون كاركنان مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار

برگزاري كلاس آموزشي پرورش ملكه زنبور عسل در شهرستان خوانسار

برگزاري كلاس آموزشي ترويجي ويژه كشاورزان سايت الگويي كلزا (روز مزرعه) در روستاي ويست شهرستان خوانسار

برخورد قاطع اداره امور اراضي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار با تغير كاربري اراضي زراعي و باغي

بازديد معاونت بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان ازاجراي طرح مبارزه با كرم خراط روستاهاي قودجان شهرستان خوانسار

حضور كشاورزان و كاركنان مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار در راهپيمايي روز جهاني قدس

سرريز شدن آب سد باغكل شهرستان خوانسار

بازديد باغداران شهرستانهاي گلپايگان و تيران و كرون از طرح مبارزه با كرم خراط در روستاي قودجان شهرستان خوانسار

تقدير دادستان شهرستان خوانسار از مدير و كاركنان مديريت جهاد كشاورزي

ديدار معاونت بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان با يكي از سنگرسازان بي سنگر شهرستان خوانسار
  RSS اخبار خور و بیابانک با فرمت
  RSS اخبار دهاقان با فرمت
  RSS اخبار سمیرم با فرمت
  RSS اخبار شاهین شهر و میمه با فرمت
  RSS اخبار شهرضا با فرمت
  RSS اخبار فلاورجان با فرمت
  RSS اخبار گلپایگان با فرمت
  RSS اخبار نایین با فرمت
  RSS اخبار مبارکه با فرمت
  RSS اخبار نجف آباد با فرمت
  RSS اخبار نطنز با فرمت
  RSS اخبار لنجان با فرمت
  RSS اخبار کاشان با فرمت
  RSS اخبار فریدون شهر با فرمت
  RSS اخبار فریدن با فرمت
 
Copyright (c) 1398/03/26 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا