ورود |عضويت يكشنبه 29 دی ماه 1398

  تماس ها
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
احمدرضا سلطانیرئیس اداره امور اراضی soltani@agri-esfahan.ir 031-32127279031-32213679
علی غفاریمعاون امور اراضی ghafari@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
مهدی عباسیمسئول واحد اصلاحات اراضي abasi@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
عليرضا مهاجرانیمسئول واحد واگذاری و کارشناس تعاونی های مشاع mohajerani@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
حسین آریا نژادمامور بازدید در امور پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمی ariya@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
امیر صفاییکارشناس پیگیری مکاتبات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی safaei@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
سیدعلی جانیکمک کارشناس واگذاری در کمیسیون های 2 و 21 jani@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
حسینعلی نصر اصفهانیمسئول بایگانی امور اراضی h-nasresfahani@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
فرزانه صادقیكارشناس اموراداری و آمار و اطلاعات sadeghi@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
ناهید خانیكارشناس حفظ کاربری ( پرونده های کمیسیون تبصره4 ماده 1 قانون) khani@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
محسن طاوسیكارشناس حفظ کاربری ( پرونده های کمیسیون تبصره1 ماده 1 قانون) tavosi@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
راضیه محمد بیگیکارشناس اصلاحات ارضی r-beigi@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
مریم رحمان زاده کارشناس و مشاور ( نماینده )حقوقی rahmanzade@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
محمد حسین رضا شهرضاکارشناس و مشاور ( نماینده )حقوقی shahreza@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
راضیه امینیکارشناس و مشاور ( نماینده )حقوقی r-amini@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
رسول هاشمیکارشناس واحد واگذاری hashemi@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
طیبه جعفریكارشناس اموراداری و آمار و اطلاعات jafari@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
راحله سواریکارشناس اصلاحات ارضی savari@agri-esfahan.ir 031-32221052031-32213679
زهرا مهتریکارشناس و مشاور ( نماینده )حقوقی mehtari@agri-esfahan.ir 031-32221053031-32213679
الناز السادات حسینیکارشناس و مشاور ( نماینده )حقوقی e-hoseini@agri-esfahan.ir 031-32221053031-32213679
عباس مالک زادهکارشناس اصلاحات ارضی malekzadeh@agri-esfahan.ir 031-32221053031-32213679
محمدرضا رخشادکارشناس اصلاحات ارضی rokhshad@agri-esfahan.ir 031-32221053031-32213679
حسن گل آرامسئول بایگانی اراضی golara@agri-esfahan.ir 031-32221053031-32213679
مصطفی معینیکارشناس امور اراضی m-moini@agri-esfahan.ir 031-32221053031-32213679
وظایف

 

شرح وظایف اداره امور اراضی شهرستان اصفهان

 

1.         بررسی،تشکیل پرونده و صدور مجوز ترميم و باسازي ساختمانهاي قديمي در اراضي زراعي و باغي(بازسازی حداکثر تا سقف 50 متر مربع)

2.       بررسی،تشکیل و ارسال پرونده جهت صدور مجوز تغيير كاربري در راستاي تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري به کمیسیون مربوطه.

3.       بررسی،تشکیل و ارسال پرونده جهت صدور مجوز تغيير كاربري در راستاي تبصره چهار ماده يك قانون حفظ كاربري به کمیسیون مربوطه.

4.       بررسی و تشكيل پرونده واگذاري براي فعاليتهاي كشاورزي كميسيون ماده 2 .

5.       حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها با جلوگیری از تفکیک فیزیکی و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی و تشكيل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضايي.

6.       پيگيري پرونده هاي تغییر کاربری ارجاعي تا صدور راي قضايي .

7.       انجام کارهای اصلاحات ارضی و پیگیری اجراي امورباقيمانده اصلاحات اراضي و انجام امور کشت موقت و تشخیص اراضی مواتپیگیری صدور سند اراضی موات بنام دولت جمهوری اسلامی.

8.       استعداد يابي اراضي جهت واگذاري در قالب مجتمع ها.

9.       نظارت بر اراضي واگذاري و پيگيري خلع يد اراضي واگذاري كه دارای پیشرفت فیزیکی غیر قابل قبول بوده اند .

10.   نظارت بر اراضي واگذاري و تکمیل فرم عوامل نظارتی .

11.    بررسی درخواستها و استعلامات کمیسیون قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند (مربوط به ثبت اسناد)

12.   پیگیری صدور سند اراضی مشاعهای واگذار شده ، به نام مدیریت امور اراضی و واگذاري اراضی ملی و موات به افراد واجد شرایط و تشکیل گروه های مشاعی و انتقال سند اراضی واگذار شده به اعضاء گروه های مشاع و پیگیری وصول عواید دولت .

13.   تشكيل پرونده واگذاري اراضي براي فعاليتهاي کشاورزی جهت کمیسیون ماده 2 و فعالیت های غير كشاورزي جهت کمیسیون ماده21 و طرح طوبی وواگذاری محل حفر چاه مالكی .

14.   نصب بنر جهت اطلاع رساني قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي در نقاط مختلف شهرستان .

 

15.   پاسخ به استعلامات دستگاههاي مختلف (فرمانداري،شهرداري ها،ادارات آب،برق،گاز،تلفن،دفاتر اسناد رسمي و مراجع قضايي و... ).

16.   شركت در جلسات كميسيون هاي مختلف از قبيل امور زيربنايي(ماده13سابق)،طرحهاي هادي،تقويم و ارزيابي اراضي،استعداديابي اراضي،كميته کار كميسيون ماده 5 ،كارگروه آب كشاورزي ومنابع طبيعي،هماهنگي و اطلاع رساني با شوراهاي اسلامي شهر و روستا و....

17.   بازديد و تكميل فرم تعيين وضعيت پيشرفت فيزيكي مجوزهاي صادره تبصره چهار ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي .

18.   بازديد و تكميل فرمهاي تعيين وضعيت پيشرفت فيزيكي مجوزهاي صادره تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي.

19.   جلوگیری از تفكیك اراضی و اعتراض به آگهی های مندرج در روزنامه در رابطه با ماده147 قانون ثبت اسناد در رابطه با اراضی زراعتی .

20.   عضو كمسیون ماده واحده اراضی اختلافی و کمیسیون رفع تداخلات .

21.   بررسی،تشکیل پرونده و صدور مجوز استخر ذخيره آب

 

 

  روند قابل ارائه به ارباب رجوع
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
ضوابط ابلاغی در خصوص احداث و ...  9/13/2016 15.12 دريافت
قوانین حفظ کاربری  9/13/2016 25.38 دريافت
 
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 27
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 27

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 3918274
Visitors بازديد هاي امروز: 1376
Visitors بازديد هاي ديروز: 1645
Copyright (c) 1398/10/29 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا